GURU & STAFF MTs Negeri Batang

Wasimin, S.Pd., M.Si. Wasimin, S.Pd., M.Si. Kepala Madrasah
Sumarno,S.Pd Sumarno,S.Pd Kepala Tata Usaha
Fatimah, S.Pd. Fatimah, S.Pd. Waka Kurikulum
Alfi Hidayah, S. Kom Alfi Hidayah, S. Kom Guru Informatika
Dyan Werdi Widiyanti, S. Pd Dyan Werdi Widiyanti, S. Pd Guru IPA
Rina Naeni Muyasaroh, S. Pd. I Rina Naeni Muyasaroh, S. Pd. I Guru Fiqih
Nani Nursani, S. Si Nani Nursani, S. Si Guru Mapel IPA
Drs.Mahmudi Drs.Mahmudi Guru Matematika
Drs. H. Amir Faisol Drs. H. Amir Faisol Guru Mapel Bahasa Inggris
Istianah,S.Ag, M.Pd Istianah,S.Ag, M.Pd Guru SKI
Sobirin,S.Pd Sobirin,S.Pd Guru Matematika / Waka. Kesiswaan
Muhdi,S.Pd Muhdi,S.Pd Guru Bahasa Inggris
Joko Heriyanto,S.Pd Joko Heriyanto,S.Pd Guru IPS
Drs.Muh.Nur Hadi Drs.Muh.Nur Hadi Guru IPS
Muchammad Dwi Septanto,S.Pd. Muchammad Dwi Septanto,S.Pd. Guru PJOK
Miftahul Anwar,S.Ag,M.Ag Miftahul Anwar,S.Ag,M.Ag Guru Bahasa Arab / Waka.Humas
Anjar Setianingsih,S.Pd Anjar Setianingsih,S.Pd Kepala Lab. IPA Guru IPA
Diyaning Yuningtyas,S.Pd Diyaning Yuningtyas,S.Pd Guru Prakarya
Hj. Eny Mulyaningsih,S.Pd Hj. Eny Mulyaningsih,S.Pd Guru PPKn
Muhajir,S.Pd Muhajir,S.Pd Guru Al-Qur'an Hadits
Yudo Andriyanto,S.H,S.Pd Yudo Andriyanto,S.H,S.Pd Guru PPKn
Mutmainah,S.Ag Mutmainah,S.Ag Guru Al-Qur'an Hadits
Edi Subeno,S.Pd Edi Subeno,S.Pd Guru Seni Budaya
Wiji Sutarsih,S.Pd Wiji Sutarsih,S.Pd Guru PJOK
Boang Slamet,S.Pd Boang Slamet,S.Pd Guru Matematika
Selamet Wahyudi,S.Ag Selamet Wahyudi,S.Ag Guru SKI
Erni Budiyanti,S.Pd Erni Budiyanti,S.Pd Guru Bahasa Indonesia
Sulistyawati,S.Pd Sulistyawati,S.Pd Guru Bahasa Indonesia
Siti Fatimah,S.Ag Siti Fatimah,S.Ag Guru Bahasa Jawa
Erni Ruhyani,S.Pd Erni Ruhyani,S.Pd Guru IPS
Setyami,S.Pd Setyami,S.Pd Guru Matematika
Maman Abdurrahman,S.Pd Maman Abdurrahman,S.Pd Guru Bahasa Indonesia
Ahri Ida Agustina,S.Pd Ahri Ida Agustina,S.Pd Guru Bahasa Arab
Parikhin Parikhin Admin Tata Usaha
Ratnawati Ratnawati Bendahara Madrasah
Zaenal Abidin,S.Pd Zaenal Abidin,S.Pd Guru BK
Anton Prasetiyo,S.Pd Anton Prasetiyo,S.Pd Guru BK
Faroyi, S.Pd Faroyi, S.Pd Guru Penjas
Fajar Hadi,S.Pd.I Fajar Hadi,S.Pd.I Guru Fikih
Ahmad Kumpul Ahmad Kumpul Satpam
Subiyanti Subiyanti Staf Perpustakaan
Dra. Ummul Faidah Dra. Ummul Faidah Staf TU
Dewi Kristiyana Dewi Kristiyana Staf TU
Ruhul Khasanah Ruhul Khasanah Staf TU
WACHYU EKO SETYANTORO WACHYU EKO SETYANTORO Guru Bahasa Indonesia
Farda Naila Salsabila Farda Naila Salsabila Guru Bahasa Inggris
Eko Murdiyahwati Eko Murdiyahwati Guru IPA
Fakhrun Nisa, S.Hum. Fakhrun Nisa, S.Hum. Guru Bahasa Indonesia
Haniatul Mamlu'ah Haniatul Mamlu'ah Guru Bahasa Inggris
Supiyan Supiyan Guru Bahasa Arab
Utari Dwi Kusuma Utari Dwi Kusuma Guru Seni Budaya
Siswanto,S.Ag Siswanto,S.Ag Guru Al-Qur'an Hadits / Waka. Sarpras
Marzuki, S.Pd.I Marzuki, S.Pd.I Guru Fikih